Aansluittarief

Het aansluittarief is het tarief dat door de netbeheerder in rekening wordt gebracht bij een aangeslotene. Het aansluittarief is het tarief ter dekking van de kosten van de aansluitdienst en het onderhoud van de aansluiting, ofwel de afname van energie en gas. Met welke netbeheerder u een aansluittarief afspreekt, is afhankelijk van de regio waar u woont. In iedere regio in Nederland is er namelijk weer een andere netbeheerder actief. Je betaalt het aansluittarief aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is meestal de netbeheerder. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied. Er zijn twee onderdelen: een eenmalig deel en een jaarlijks deel:
  • Het eenmalige deel is een bedrag voor het aanleggen van jouw aansluiting. Dit bedrag betaalt je eenmalig bij het aanleggen van de aansluiting. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning. Je betaalt dit eenmalige bedrag aan uw netbeheerder.
  • Het jaarlijkse deel is een bedrag voor het onderhouden van de aansluiting. Je betaalt dit ieder jaar aan de beheerder van uw aansluiting. Dit is bijna altijd de netbeheerder.
 

Wie bepaalt het afsluittarief?

ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt het maximale aansluittarief voor elektriciteit en gas. Netbeheerders mogen u niet meer laten betalen dan deze maximale tarieven. Je vindt de maximale aansluittarieven voor elektriciteit en gas op de website van ACM. Misschien vindt je dit ook interessant: