Afnemer

De afnemer, ook wel koper genoemd is de persoon die een energiecontract afsluit bij de energieleverancier en netbeheerder om gebruik te maken van elektriciteit en gas op een bepaald adres in Nederland. De afnemer wordt ook wel omschreven als een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een aansluiting op het net van de netbeheerder. Bij welke netbeheerder u een afnemer van energie bent, verschilt van de regio waar u woont. In de diverse regio’s van ons land zijn namelijk verschillende netbeheerders actief bij wie u een energiecontract afsluit om energie af te nemen als afnemer.

Afnemers van energie kan je in twee classes opdelen: kleinverbruikers en grootverbruikers. Over het algemeen zijn kleinverbruikers particulieren, gezinnen en gemiddelde huishoudens. De grootverbruikers zijn vaak de bedrijven. De tarieven worden gebaseerd op verbruik, en om de kleinverbruikers te beschermen is die splitsing gemaakt.

Beschermde afnemer

Misschien heb je wel eens gehoord van de term ‘beschermde afnemer’. Deze term wordt gebruikt om mensen aan te duiden die recht hebben op zogenoemde sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Er zijn voorwaarden waaraan men moet voldoen om als ‘beschermde afnemer’ te mogen worden gezien, maar het zijn vaak mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  • Personen die door een handicap ten minste 65 procent arbeidsongeschikt zijn.
  • Personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen omdat ze een handicap hebben.
  • Personen die een tegemoetkoming krijgen voor hulp aan bejaarden of derden.
  • Personen die het gewaarborgde inkomen voor bejaarden ontvangen.
  • Personen die een bijkomende kinderbijslag ontvangen voor kinderen die zijn getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 procent.
Misschien vindt je dit ook interessant: