Asbest

Asbest is een natuurproduct dat tot enkele jaren geleden veel gebruikt werd in de bouw. In vaste toestand vormt asbest geen gevaar voor uw gezondheid, maar de zeer fijne afbestvezels die van het natuurproduct los kunnen komen en ingeademd kunnen worden, vormen wel een gevaar voor uw gezondheid. Wordt het materiaal met asbest bewerkt of is er sprake van een brand waardoor de vezels vrijkomen, dan kan dit gevaarlijk zijn.

Asbest vewijderen

Om het gevaar van asbest zo veel mogelijk te beperken, wordt er tegenwoordig niet meer met dit materiaal gewerkt. Woningen die op dit moment nog asbest bevatten van toen er nog wel met dit materiaal gebouwd werd, worden behandeld om het bestaande asbest te verwijderen. Het verwijderen van asbest wordt altijd door professionals gedaan die precies weten hoe ze met het gevaarlijke natuurproduct om moeten gaan en bovendien een beschermend pak dragen om de asbest te verwijderen.

Geschiedenis

Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt: in het Rome van de oudheid gebruikten de Vestaalse maagden het voor hun lampenpitten voor eeuwig brandende lonten. De Romeinse schrijver Plinius spreekt ook van een onbrandbare stof die gebruikt werd als lijkwaden voor koningen. Hierdoor werd de as van het vuur niet gemengd met de as van de edele. Arabische troepen zouden asbest in de strijdkledij verwerkt hebben zodat ze bij een bestorming brandbommen konden gebruiken en toch zelf aanvallen. Karel de Grote had een tafelkleed van asbest dat hij tot verbijstering van zijn gasten in het vuur wierp na de maaltijd. In de Eerste Wereldoorlog zijn de vezels toegepast als filtermateriaal in gasmaskers.Misschien vindt je dit ook interessant: