Autoriteit consument markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

De verantwoordelijkheid van de ACM

De ACM is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet en de Gaswet en beschermt consumenten op diverse niveaus tegen de invloeden en krachten van grote bedrijven in ons land. Doet een bedrijf iets dat niet in de Mededingingswet, de Elektriciteitswet of de Gaswet valt, dan kan de ACM hier sancties op leggen om de consumenten in ons land te beschermen. ACM is op 1 april 2013 ontstaan door een fusie van de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Hun team

Bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) werken ruim 500 professionals. Hun gemeenschappelijke doel? Werken aan een eerlijk speelveld voor bedrijven en aan goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. De beste oplossing voor de complexe problemen die ACM signaleert ligt zelden voor de hand. Hun mensen zijn erop gericht de oorzaken aan te pakken en herhaling te voorkomen. Daarom zijn ze veel in dialoog met de buitenwereld.  Bijvoorbeeld met branche- en consumentenorganisaties. Ook intern werken mensen van verschillende directies en met verschillende expertises samen in projectteams.

acm

Misschien vindt je dit ook interessant: