Bedenktijd

Bij het afsluiten van een energiecontract, heeft u volgens de Nederlandse wet altijd veertien kalenderdagen (dus geen werkdagen) bedenktijd. De bedenktijd houdt in dat u na het ontvangen van de contractbevestiging van de leverancier van uw energie, altijd veertien kalenderdagen de tijd heeft om terug te komen op uw beslissing. Komt u inderdaad terug op uw beslissing, dan kunt u het contract annuleren zonder dat hier extra kosten aan worden verbonden door de energieleverancier. Wilt u uw contract in de bedenktijd opzeggen, dan wordt aangeraden om dit zowel telefonisch als schriftelijk te doen.

Afzien van bedenktijd onmogelijk

Vanaf 13 juni 2014 is het onmogelijk om af te zien van de wettelijke bedenktijd van veertien kalenderdagen als het op de levering van energie aankomt. Bij spoedaansluitingen blijft het wel mogelijk om binnen veertien kalenderdagen energie te leveren. Mocht u binnen deze veertien kalenderdagen toch afzien van het energiecontract, dan wordt enkel de door u verbruikte energie door de energieleverancier gerekend. U kunt in dit geval later alsnog een nieuw contract afsluiten.

Misschien vindt je dit ook interessant: