Biomassa

Biomassa is organisch materiaal dat gewonnen wordt uit onder andere planten en bomen. Wordt biomassa verbrandt, dan wordt er bio energie opgewekt. Bio energie is energie die gewonnen wordt uit natuurlijke materialen en als duurzame energiebron wordt gezien.

Verschillende soorten biomassa

Er zijn twee soorten biomassa, namelijk:

1. Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio energie. Dit is biomassa die verbouwd wordt om verbrand te worden en op deze manier gebruikt te worden als energie.
2. Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, resthout, afvalhout uit de industrie, GFT, out papier en agrarisch restafval van boerderijen.

De tweede variant van biomassa wordt niet verbouwd om gebruikt te worden voor de winning van bio energie, maar kan wel voor dit doeleinde gebruikt worden.

Misschien vindt je dit ook interessant: