Broeikasgas

Een broeikasgas is een gassoort die warmte vasthoudt en op deze manier bijdraagt aan het broeikaseffect. Er zijn verschillende soorten gassen die warmte vasthouden en op deze manier bijdragen aan het broeikaseffect en de meest bekende is CO2. Door fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen te verbranden voor energieopwekking, wordt dit broeikasgas in de atmosfeer gebracht. Omdat CO2 een sterke isolerende werking heeft, wordt warmte vastgehouden door het broeikasgas en is er sprake van het broeikaseffect. CO2 is overigens niet de enige gassoort die bijdraagt aan het broeikaseffect, want er zijn ook andere gassen die als broeikasgassen worden beschouwd. Enkele overige broeikasgassen die voor Nederland relevant zijn, zijn methaan, lachgas en de fluorverbindingen HFK, PFK en SF6. Misschien vindt je dit ook interessant: