Calorische bovenwaarde

Als u op de jaarrekening van uw energieleverancier kijkt, vindt u onder andere het begrip ‘calorische waarde’ terug. De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas en geeft aan hoe snel een brandstof een kilo gas bij een atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen. De calorische waarde wordt ook wel de energie-inhoud genoemd en betreft de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. De calorische waarde wordt onderscheiden in de calorische bovenwaarde en de calorische onderwaarde.

De calorische bovenwaarde: een korte introductie

Als bij het vaststellen van de energie-inhoud van 1,30m aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de waterdamp, wordt er over calorische bovenwaarde gesproken. De calorische bovenwaarde van aardgas is 36,17 MJ/30.

Misschien vindt je dit ook interessant: