Celsius

celsius

Celsius is een schaal in temperatuur die gebaseerd is op het vriespunt van water en het kookpunt van water. Het vriespunt van water wordt aangeduid met 0 graden Celsius en het kookpunt van water wordt aangeduid met 100 graden Celsius.

Graden Celsius omrekenen naar graden Fahrenheit

Celsius is een waarde die voornamelijk in Europa gebruikt wordt om de temperatuur aan te duiden, maar in andere landen kan ook gebruik gemaakt worden van Fahrenheit. Om graden Celsius om te zetten naar graden Fahrenheit maakt u de volgende berekening:

Graden Celsius maal 9, gedeeld door 5, plus 32.

Misschien vindt je dit ook interessant: