Contract Controle Protocol (CCP)

Het begrip ‘Contract Controle Protocol’ of CCP staat voor de Vereniging Contract Controle Protocol Energie Sector en is opgericht door diverse erkende leveranciers van energie in Nederland. De leden van het protocol hebben een convenant gesloten waarin diverse processen beschreven worden voor het afhandelen van zogeheten switchopdrachten. Dit betreffen verzoeken van klanten die willen veranderen van energieleverancier, ofwel klanten die over willen stappen naar een andere energieleverancier.

Het doel van Contract Controle Protocol (CCP)

Het doel van het oprichten van het Contract Controle Protocol, is het voorkomen van problemen bij het overstappen naar een andere energieleverancier. Hierbij kunt u denken aan dubbele contracten, maar ook aan vroegtijdige contractbreuk. Sinds 2013 wordt alle informatie van het CCP bijgehouden in het Contract Einde Register (CER).

In de databank van het CER staat onder andere de einddatum, het opzegtermijn, de verlengperiode en de datum van de contractopzegging. Bij iedere switchopdracht moeten energieleveranciers controleren of de klant nog een lopend contract heeft bij een andere energieleverancier en zo ja, wanneer dit contract opgezegd mag worden. Het contract mag vervolgens pas opgezegd en overgezet worden als de einddatum van het contract verstreken is.

Geen toegang tot het CCP?

Als uw energieleverancier geen toegang heeft tot het CCP-systeem, dan is deze leverancier vrij om uw switchopdracht door te voeren. Of u contractbreuk pleegt bij uw huidige energieleverancier, maakt in dit geval niet uit.

Misschien vindt je dit ook interessant: