Daltarief

Als u gebruik maakt van energie door middel van dubbeltarief, betaalt u een hoog tarief (normaaltarief genoemd) en een laag tarief (daltarief genoemd). Wanneer u normaaltarief of daltarief moet betalen, is afhankelijk van het moment waarop u energie wil gebruiken. Gebruikt u energie in de nacht, in het weekend en op feestdagen, dan rekent u altijd af volgens het lage tarief ofwel het daltarief. Dit komt omdat deze momenten onder de daluren van energie vallen. Gebruikt u energie op andere momenten in het jaar, dan betaalt u het normaaltarief voor energie. U betaalt onder andere normaaltarief op werkdagen tussen 07:00 uur en 21:00 uur of 23:00 uur. Welke eindtijd voor normaaltarief geldt (en begintijd voor daltarief), is afhankelijk per regio.

Daltarief gebruiken

U kunt enkel gebruik maken van daltarief als u een contract met dubbeltarief afsluit. Het afsluiten van een contract met dubbeltarief is enkel mogelijk als u een meter heeft met tenminste twee (actieve) telwerken. Misschien vindt je dit ook interessant: