Duurzame energie

Duurzame energie is de verzamelnaam van diverse soorten energie die verkregen worden uit energiebronnen die niet op kunnen raken. Voorbeelden van energiebronnen die niet op kunnen raken, zijn energiebronnen als zon, wind, water en biomassa. Deze bronnen zullen namelijk altijd op natuurlijke wijze geproduceerd worden en kunnen dus niet op raken. Een energiebron die bijvoorbeeld wel op kan raken, is aardgas. Aardgas is dan ook geen duurzame energiebron en wordt niet onder duurzame energie gerekend.

Duurzame energie en groene energie

De termen ‘duurzame energie’ en ‘groene energie’ worden vaak door elkaar gebruikt en dit is niet zo raar. Beide termen hebben namelijk dezelfde betekenis, ofwel vormen van energie die verkregen worden uit energiebronnen die niet op kunnen raken.

Misschien vindt je dit ook interessant: