Elektrische stroom

Elektrische stroom is een stroom van elektronen, ook wel elektronenstroom genoemd, waarvan de sterkte wordt gemeten met eenheden die ook wel ampères worden genoemd. Als er sprake is van een elektronenstroom of elektrische stroom, stromen de elektronen via een geleider of elektrode van de ene plaats naar de andere plaats om een voorwerp van stroom te voorzien. Elektrische stroom wordt vaak weergegeven met de letter I (van intensiteit) en kan worden beschreven als verplaatsing van elektrische lading per tijdseenheid. I = Q / t met daarin: I = elektrische stroom uitgedrukt in ampère (A), Q = elektrische lading uitgedrukt in coulomb (C), t = tijd uitgedrukt in seconde (s) Misschien vindt je dit ook interessant: