Elektron

Een elektron is een elementair deel van een atoom. Een belangrijk kenmerk van een elektron is dat dit elementaire deel van een atoom de negatieve lading van een atoom draagt. Een elektron is een belangrijk onderdeel van elektriciteit of elektrische stromen (elektronenstromen). Misschien vindt je dit ook interessant: