Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen worden ook wel koolwaterstofverbindingen genoemd en zijn resten van plantaardig en dierlijk leven van duizenden jaren geleden. De brandstoffen zijn voornamelijk ontstaan in het Carboon, maar de brandstoffen komen ook uit andere tijdperken in de geschiedenis. Uit fossiele brandstoffen kan energie gewonnen worden en deze energie wordt ook wel grijze energie genoemd. Omdat fossiele brandstoffen op kunnen raken, vallen deze brandstoffen niet onder de noemer ‘duurzame energie’.

fossiele brandstoffen

Voorbeelden van fossiele brandstoffen

Enkele voorbeelden van fossiele brandstoffen die in ons land gebruikt worden voor het opwekken van zogeheten grijze energie, zijn aardolie, steenkool, aardgas, bruinkool en ruwe aardolie. Deze brandstoffen ontstonden in lagen van de aardkorst als fossiele resten van organismen die eens hebben geleefd en kunnen nu gebruikt worden voor het opwekken van energie.

Misschien vindt je dit ook interessant: