Gasleverancier

De term ‘gasleverancier’ kan twee betekenissen hebben. De eerste betekenis slaat op het gasbedrijf, ofwel het bedrijf dat gas als energiebron wint en vervolgens doorverkoopt. De tweede betekenis slaat op de energieleverancier, ofwel de commerciële organisatie die als tussenpersoon tussen het gasbedrijf en de consument fungeert. De energieleverancier neemt het gas namelijk af bij het gasbedrijf, waarna het gas wordt doorverkocht aan consumenten om de woning te verwarmen, het water in huis te verwarmen of op gas te kunnen koken. Misschien vindt je dit ook interessant: