Generator

Bij een generator gaat het meestal over een verbrandingsmotor die een dynamo laat draaien bijvoorbeeld (draaiende spoel). Deze kan de mechanische energie omzetten in elektriciteit. Door een draaiende spoel, die zich voortbeweegt in een magnetisch veld, wordt er spanning veroorzaakt en daarmee krijgt u elektriciteit. Meestal wordt de generator ingezet als noodstroom voorziening. Dit wordt gedaan wanneer de netspanning is weggevallen, zodat u de apparatuur toch van stroom kunt voorzien.