Grijze energie

Bij de grijze energie gaat het over alle elektriciteit die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, waarbij u kunt denken aan gas en kolen. Bij het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen komen er altijd gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Daarom is het beter om voor groene energie te kiezen.