Hydro

Hydro-elektriciteit betreft een vorm van elektriciteit die opgewekt wordt door waterkrachtcentrales. Dit betreffen centrales die op waterkracht energie opwekken en deze energie omzetten naar bruikbaar elektriciteit.