IRENA

De afkorting ‘IRENA’ staat voor de ‘International Renewable Energy Agency’ en betreft een internationale organisatie die zich inzet om landen te ondersteunen in de overgang naar groene energie. Het bedrijf biedt een platform voor internationale samenwerkingen, technologie, onderzoek en financiële kennis met betrekking tot groene energie en probeert op deze manier landen te helpen in de overgang van grijze naar groene energie. Het gaat hierbij om alle vormen van groene energie, waaronder bio-energie, zonne-energie en windenergie.


Misschien vindt je dit ook interessant: