Kernsplitsing

Kernsplitsing betreft een reactie waarbij atoomkernen worden gesplitst, waarbij kernenergie vrijkomt. Het splitsen van atoomkernen gebeurt in kerncentrales, maar ook in ontploffende atoombommen. De brandstoffen die benodigd zijn voor kernsplitsing, betreffen uranium en plutonium. Na gebruik van deze brandstoffen voor kernsplitsing, blijft hoog radioactief materiaal over dat schadelijk is voor het menselijk lichaam.

Misschien vindt je dit ook interessant: