Klimaatverdrag

Het Klimaatverdrag wordt ook wel het Raamverdrag Klimaatverandering genoemd. Dit is een verdrag dat in 1992 werd gesloten tijdens een conferentie van de Verenigde Naties (VN) over milieu en ontwikkeling (UNCED). De doelstelling van het Klimaatverdrag is ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat er een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’.

Nederland is één van de in totaal 177 landen die in de eerste helft van de jaren 90 het Klimaatverdrag heeft bekrachtigd. Het verdrag valt onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties en verschillende organen zorgen voor de uitvoering van het verdrag. Het belangrijkste besluitvormende orgaan dat met het verdrag te maken heeft, is de Conference of Parties (CoP). Aan de Conference of Parties nemen alle ondertekenaars van het verdrag deel. Het orgaan met de naam ‘Klimaatsecretariaat’ dient te ondersteuning van de CoP.

Misschien vindt je dit ook interessant: