Meetbedrijf

Een meetbedrijf is een toegelaten en gecertificeerd bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie van elektriciteits- en/of gasaansluitingen in ons land. Heeft u een aansluiting voor elektriciteit en gas in uw woning, dan bent u vrij in de keuze van het meetbedrijf dat uw meetinrichtingen beheert en de datacollectie van uw elektriciteits- en gasaansluitingen regelt.

Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten en gecertificeerd meetbedrijf, maar in dit geval moet de netbeheerder wel voldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en toegelaten zijn door de Commissie van Toelating en Toezicht.

Mischien vindt je dit ook interessant: