MEP heffing

De MEP heffing komt voort uit de MEP regeling. De MEP regeling is een subsidieregeling voor installaties voor de productie van duurzame energie, installaties voor klimaatneutrale fossiele energie en warmtekrachtkoppelingsinstaliaties. Om de subsidies voor deze installaties te kunnen betalen, betaalt iedereen met een energieaansluiting in ons land een zogeheten MEP heffing of een MEP tarief aan de regionale netbeheerder.

De MEP heffing die aan de netbeheerder wordt betaald, wordt rechtstreeks doorgegeven aan de landelijk netbeheerder TenneT. Deze organisatie houdt zich in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken bezig met de uitvoering van de MEP regeling. Dit doet TenneT via de dochtermaatschappij van het bedrijf, EnerQ genaamd. EnerQ is onder andere belast met de uitbetaling van de MEP subsidies aan produceren van milieubewuste elektriciteit.

Mischien vindt je dit ook interessant: