NAM

De afkorting ‘NAM’ staat voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (BV)’. Het bedrijf houdt zich sinds het jaar 1947 bezig met de opsporing en winning van aardgas en aardolie uit de Nederlandse bodem. Het winnen van aardgas en aardolie kan op land plaatsvinden, maar dit kan ook op zee gebeuren. De werkzaamheden van de NAM worden altijd zo veilig en duurzaam mogelijk uitgevoerd, maar de laatste jaren is het bedrijf veel in opspraak geweest. De reden dat het bedrijf vaker (negatief) in de publiciteit is gekomen, heeft te maken met het feit dat veel mensen in Groningen door de gaswinning van de NAM te maken hebben met heftige aardbevingen, met alle gevolgen van die om de benadeelde Groningers tegemoet te komen, geeft de NAM in sommige gevallen een schadevergoeding.

Deze schadevergoeding moet gebruikt worden om schade aan de woning als direct gevolg van de aardbevingen te repareren. Om de aardbevingen te verminderen en hopelijk helemaal te laten stoppen, is de gaswinning door de NAM in Groningen door het kabinet beperkt.

Mischien vindt je dit ook interessant: