Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit of NMa is een organisatie die van 1 januari 1998 tot 1 april 2013 verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Mededingingswet. In de Elektriciteits- en Gaswet zijn regels en procedures opgesteld, waarbinnen de organisaties van de Nederlandse elektriciteits- en gasmarkt moeten functioneren. De Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe), een onderdeel van de NMa, zag erop toe dat de regels goed werkten en op de juiste manier werden toegepast. Als marktpartijen met elkaar in geschil kwamen, konden ze de NMa om beslechting van het geschil vragen.

Mischien vindt je dit ook interessant: