Netbeheerkosten

Om energie te transporteren naar uw woning, wordt er gebruik gemaakt van een netwerk. Een netwerk betreft een geheel van leidingen waardoor het gas en de elektriciteit van het centrale punt naar uw woning vervoerd worden, zodat u energie kunt gebruiken. De netbeheerkosten (voorheen netwerkkosten genoemd), zijn de kosten die u moet betalen voor het gebruik van het algemene netwerk voor het transporteren van energie. Daarnaast bestaan de kosten uit de kosten voor het onderhoud van het netwerk en de aansluiting van uw woning op het netwerk, ook wel net genoemd. U betaalt netbeheerkosten of netwerkkosten via de netbeheerder waarbij u energie afneemt. Deze netbeheerder brengt de kosten meestal in rekening via de factuur van de energieleverancier waarbij u een energiecontract heeft afgesloten.

De diensten waar u netbeheerkosten voor betaalt

  • De aansluitdiensten: de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting.
  • De transportdiensten: de kosten voor het transporteren van elektriciteit en/of gas via het netwerk van de netbeheerder naar uw woning.
  • De systeemdiensten: deze kosten worden alleen voor elektriciteit berekend en betreft een vergoeding voor de diensten van TenneT, de landelijke netbeheerder.
  • De meetdiensten: de kosten voor het in bruikleen nemen van de meter, de meterstand opname, de controle van juistheid en volledigheid van uw metergegevens (datacollectie genoemd) en de kosten voor de meetinrichting.
Mischien vindt je dit ook interessant: