Nm3

Nm3 betreft de hoeveelheid gas die bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk van precies 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt. Het betreft een eenheid die vaak wordt gebruikt om een specifieke hoeveelheid gas aan te duiden. Om het soortelijke volume te berekenen kun je gebruikmaken van (de vaak bekende of makkelijk te berekenen) dichtheid, namelijk soortelijk volume = 1 / dichtheid. Afhankelijk van de gebruikte eenheden heeft het soortelijk volume eenheden als: m³/kg, m³/g, l/kg.

Mischien vindt je dit ook interessant: