NMa

De afkorting ‘NMA’ staat voor Nederlandse Mededingingsautoriteit. De Nederlandse Mededingingsautoriteit of NMa is een organisatie die van 1 januari 1998 tot 1 april 2013 verantwoordelijk was voor de uitvoering van de zogeheten Mededingingswet. Dit hield onder andere in dat de NMa verantwoordelijk was voor het beslechten van een geschil tussen twee partijen op de energiemarkt, zoals twee energieleveranciers. De NMa moest ervoor zorgen dat het er bij de concurrentie tussen bedrijven in Nederland eerlijk aan toe gaat. Hiertoe had ze drie hoofdtaken:

  • kartelafspraken bestrijden
  • misbruik van economische machtsposities tegengaan
  • bepaalde concentraties van bedrijven toetsen

Mischien vindt je dit ook interessant: