Overheidsheffingen

Overheidsheffingen zijn heffingen op specifieke producten, diensten of acties die een bepaalde gedragsverandering willen stimuleren. Een goed voorbeeld van een overheidsheffing is de Opslag Duurzame Energie (ODE): een heffing die gebruikt wordt om het duurzaam gebruiken van energie te stimuleren. Hoe meer energie u verbruikt, hoe meer heffing u moet betalen. Door de heffing te introduceren, hoopt de overheid dat mensen zuiniger omgaan met energie en wordt er dus gestreefd naar een bepaalde gedragsverandering.

Mischien vindt je dit ook interessant: