Profiel en meting

Profiel en meting wordt ook wel profielbepaling en meting genoemd. Bij consumenten of zogeheten kleinverbruikers van energie, wordt eens per jaar de meterstand bepaald. Als de meterstand wordt opgenomen, is er sprake van een meting. Bij een grootverbruiker van energie, vindt de meting iedere maand plaats. Bij zeer grote verbruikers van energie, kan er zelfs ieder kwartier een meting plaatsvinden om de laatste meterstanden op te nemen.

Op basis van het gemeten verbruik, worden consumenten ingedeeld in een profielgroep. Het verbruik per tijdseenheid wordt bepaald op basis van de jaarafname van de energie en de vorm van het profiel van de groep waarin de consument is ingedeeld en dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep. Kortom: door middel van de jaarlijkse, maandelijkse of zeer frequente meting bij een kleinverbruiker of grootverbruiker van energie, worden kleinverbruikers en grootverbruikers bij een specifieke profielgroep ingedeeld

Mischien vindt je dit ook interessant: