REB

REB is de afkorting voor Regulerende Energiebelasting: een vorm van belasting die wordt geheven over energieverbruik. De Regulerende Energiebelasting wordt ook wel ecotax genoemd en betreft een vorm van belasting die wordt geheven over alleen milieu onvriendelijke energiebronnen, zoals kernenergie en energie die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen. Door ecotax te heffen, probeert de overheid de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken. Groene energie vervult niet en dus daarom vrijgesteld van de ecotax. Onder groene energie valt bijvoorbeeld zonne-energie, maar ook waterkrachtenergie en windenergie.

Mischien vindt je dit ook interessant: