Splitsingswet

De Splitsingswet is een wetsvoorstel dat uit twee hoofdelementen bestaat. De twee hoofdelementen van de wet, zijn de volgende:

  1. De verplichte eigendomssplitsing van de regionale energiebedrijven in netbeheer enerzijds en de productie, handel en levering anderzijds.
  2. De overdacht van het beheer van netten van 110 en 150 kV aan de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

De strategische doelstelling van het wetsvoorstel, is om een betrouwbare en duurzame energievoorziening te realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Mischien vindt je dit ook interessant: