Tariefstructuur

De tariefstructuur is de structuur van de verschillende kosten die u jaarlijks aan uw netbeheerder moet betalen voor het afnemen van energie. De tariefstructuur die op uw jaar- of eindafrekening gehanteerd wordt, is de volgende:
  1. Aansluitdiensten voor elektriciteit en gas: hieronder vallen de kosten voor het onderhoud en de instandhouding van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting door de netbeheerder.
  2. Transportdiensten voor elektriciteit en gas: hieronder vallen de kosten voor het gebruik van het gas- en/of elektriciteitsnetwerk, de kosten voor de capaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting en de vaste vergoeding voor de diensten van TenneT
  3. Meetdiensten: hieronder valt de vergoeding voor het in bruikleen nemen van de meter (meterhuur), de meterstand opname, de controle van de juistheid en volledigheid van de gegevens van de meter en de kosten voor de meetinrichting.
Ieder onderdeel van de tariefstructuur wordt duidelijk op de jaar- of eindafrekening weergegeven. Mischien vindt je dit ook interessant: