TenneT

TenneT is de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet is voor honderd procent eigendom van de Nederlandse overheid en is tevens beheerder van het groencertificatensysteem. Vanuit het net van TenneT worden de meeste lokale netten van stroom voorzien.

TenneT heeft internationaal 4 belangrijke projecten, waarvan er al 2 zijn afgerond. In mei 2008 hebben zij een verbinding naar Noorwegen opgeleverd die de NorNed-kabel heet, ook hebben zij een zeekabel naar Engeland gemaakt die de BritNed-kabel heet. En de andere 2 hebben ze nog niet gelegd, alleen moeten ze nog de kabels met Noorwegen en Denemarken plaatsen.

Mischien vindt je dit ook interessant: