Teruggaafregeling Energiebelasting

Bepaalde instellingen en kerken kunnen in aanraking komen voor de teruggaaf van een deel van de Energiebelasting, ook wel EB genoemd. De Energiebelasting is een verplichte vorm van belasting die u aan uw energieleverancier betaalt bij het betalen van de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf die u van de Belastingdienst kunt krijgen, betreft een teruggave van 50 procent van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht minus de EB-heffingskorting.

Instellingen die voor de teruggaafregeling Energiebelasting in aanmerking kunnen komen, zijn de volgende:

  • Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, zoals kerken.
  • Charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen.
  • Algemeen nut beoogde instellingen, ook wel ANBI genoemd.
  • Sociale instellingen.
  • Multifunctionele centra, zoals dorpshuizen.
Mischien vindt je dit ook interessant: