Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting wordt ook wel heffingskorting genoemd en betreft een korting op de te betalen energiebelasting die geldt voor locaties met een verblijfsfunctie, zoals een woonhuis of kantoor. De vermindering energiebelasting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting, dat in mindering wordt gebracht op de te betalen energiebelasting.

Is uw energierekening over een specifieke periode korter of langer dan 365 dagen, dan wordt de vermindering energiebelasting verrekend met het aantal dagen waarover uw jaarrekening gaat. Om de juiste vermindering energiebelasting te berekenen, wordt er gebruik gemaakt van een specifieke formule.

Mischien vindt je dit ook interessant: