Vorticiteit

Vorticiteit is de tendens van een bewegend gas of een bewegende vloeistof, op een bepaalde plaats waarbij er rond een as wordt gedraaid. Door vorticiteit wordt er een vortex gevormd. Vorticiteit word ook aangeduid als een maat voor draaiing. Een voorbeeld hiervan is de aarde omdat deze draait om zijn as heeft deze dus vorticiteit in zich. Maar ook lage drukgebieden en hogedruk gebieden zijn een vorm van vorticiteit. Wanneer een vortex gebruik maakt van vorticiteit komt hier energie bij vrij dit kan opgeslagen worden voor later gebruik.

Misschien vindt je dit ook interessant: