Warmtewet

Alle mensen die aangesloten zijn op stadsverwarming, hebben te maken met de zogeheten Warmtewet. De Warmtewet is een wet die op 1 januari van het jaar 2014 geïntroduceerd werd en die in het leven is geroepen om klanten met stadsverwarming te beschermen.

De inhoud van de Warmtewet

In de Warmtewet zijn diverse zaken geregeld. De belangrijkste zaken die in de wet vastgelegd zijn, zijn de volgende:

  • Er gelden landelijke maximumtarieven voor warmte. Dit betekent dat de leverancier niet meer mag rekenen dan deze tarieven.
  • Wanneer de leverancier jouw mag afsluiten van stadsverwarming.
  • Wanneer je recht heeft op een compensatie bij een storing in de stadsverwarming.
  • Wat er in de overeenkomst moet staan tussen jouw en de leverancier, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de warmte en de kwaliteit van de dienstverlening.
  • jouw rechten en plichten bij het meten van jouw warmteverbruik.
  • De mogelijkheid om meningsverschillen tussen jouw en de leverancier voor te leggen aan een geschillencommissie, zodat deze commissie kan bepalen wie er gelijk heeft in het geschil.
Misschien vindt je dit ook interessant: