Waterstof

Waterstof is een scheikundig element die ook wel wordt aangeduid met de letter ‘H’. Waterstof betreft het meest eenvoudige atoom op de wereld en bestaat uit één proton met een elektron om de proton heen. Het is het onderdeel van bijna alle organische verbindingen, zowel op het gebied van de plantkunde als op het gebied van dierkunde en fossielen. Waterstof wordt ook wel gebruikt als brandstof voor kernfusie.

Omdat waterstof licht ontvlambaar is, kan het dienen als brandstof. In tegenstelling tot koolwaterstoffen (zoals fossiele brandstoffen) komt bij de verbranding van pure waterstof geen CO2vrij, maar alleen waterdamp. De energie die hierbij vrijkomt kan prima worden toegepast. Zo kunnen auto’s op waterstof rijden wanneer ze zijn uitgerust met een waterstofbrandstofcel. Waterstof kan daarom goed als duurzame energiedrager toegepast worden.

Misschien vindt je dit ook interessant: