Zonne-energie

zonne-energie

Zonne-energie betreft energie die direct van de zon afkomt. De energie kan opgewekt worden met een zonneboiler of met behulp van zonnecellen en valt onder de noemer duurzame energie. De reden dat zonne-energie wordt gezien als duurzame energie, heeft te maken met het feit dat deze energie niet op kan geraken. Kijk je naar energie van fossiele bronnen, dan kan deze energie wel opraken en is er dus geen sprake van duurzame energie.

Wek je zonne-energie op, dan kan je veel geld besparen op jouw energierekening. Dit komt omdat je minder of helemaal geen energie meer af hoeft te nemen bij jouw energieleverancier, waardoor je geld bespaart. Om zonne-energie op te kunnen wekken moet je investeren in zonnepanelen of een zonneboiler, maar door de besparing van deze vorm van duurzame energie heb je deze investering in een mum van tijd terugverdiend.

Zonnecentrale en milieu

Zonnecentrales zijn goed voor het klimaat omdat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn en de CO2-uitstoot dus afneemt. Maar grote zonnecentrales hebben ook nadelen. Voor het transport van de opgewekte stroom zijn lange hoogspanningsleidingen in het landschap nodig, en zonnecentrales bezetten veel landoppervlak. Dat beïnvloedt lokale flora en fauna. Of de natuur invloed ondervindt van het wegvangen van grote hoeveelheden licht (dat bereikt immers planten en dieren niet meer) is niet bekend.

Misschien vindt je dit ook interessant: