Energieleverancier zonder waarborgsom

Bij sommige energieleveranciers moet je eerst een waarborgsom betalen voordat je energielevering begint. Dat kan soms oplopen tot zo’n duizend euro. Het is echter in veel gevallen onduidelijk met welke reden de borg in rekening wordt gebracht. Waarom kunnen energieleveranciers een waarborgsom vragen, en is dat eigenlijk wel toegestaan?

Energieleverancier zonder borg

Wil je weten bij welke energieleverancier je energie met spoed kan aansluiten? Of ben je op zoek naar een energieleverancier die je opnieuw aansluit zonder waarborgsom te vragen? Voor alle spoed leveranciers en waarborgsom bedragen kun je het onderstaand tabel raadplegen.
Leverancier Totale borg Borg per product Spoedaanvraag Aanmelden
ENGIE €900,- €450,- Nee
Nuon €575,- n.v.t. Nee
Pure Energie €600,- €600,- Nee
E.ON €800,- €400,- Ja
Energiedirect €750,- €375,- Ja
NLEnergie €180,- n.v.t. Nee
Essent €750,- €375,- Ja
Qurrent €800,- €400,- Ja
Budget Energie €400,- €200,- Nee
Oxxio €400,- n.v.t. Ja
Greenchoice €400,- €200,- Ja
Vandebron €800,- €400,- Ja
Delta €600,- €300,- Ja
Eneco €400,- €200,- Ja
Electrabel €900,- €450,- Ja
Anode €500,- n.v.t. Ja
EnergieFlex €800,- €400,- Ja
Qwint €1000,- €400,- Ja
Mainenergie €1000,- €500,- Ja

Wanneer betaal je een waarborgsom aan energieleveranciers?

Klant weigeren mag niet, zekerheid vragen wel

Omdat energieleveranciers een nutsfunctie vervullen, hebben ze een speciale relatie met de consument. Het is energiemaatschappijen namelijk in principe niet toegestaan om klanten te weigeren. En dat zorgt voor een zeker risico. Het zou immers zomaar kunnen dat de nieuwe klant bekend staat als een notoire wanbetaler. Daarom mogen energieleveranciers wel bepaalde zekerheden vragen van nieuwe klanten, zoals een waarborgsom of een bankgarantie. In de nieuwste algemene voorwaarden van energieleveranciers staat dat dit alleen mag indien je kredietscore daartoe aanleiding geeft.

De kredietscore van consumenten

Dat klinkt wellicht fair, maar de praktijk wijst helaas soms anders uit. Voor het bepalen van zo’n kredietscore schakelen energiebedrijven doorgaans een extern bedrijf in. Dat bedrijf stelt dan vast wat je kredietscore is op basis van diverse gegevens. Dat kan bijvoorbeeld je eerdere betalingsgedrag zijn, zoals betalingsachterstanden en andere zaken. Maar vaak wordt ook gekeken naar eerdere betalingsproblemen op het adres waarvoor je energie aanvraagt. Op die manier is het mogelijk dat je een negatief kredietadvies krijgt toegewezen op basis van misstanden die een vorige bewoner heeft veroorzaakt.

Meldpunt “De dupe van je data”

In de woorden van de Consumentenbond ben je in zo’n geval “Dupe van je data”, en daarom heeft de Bond recentelijk het gelijknamige meldpunt opgericht. Uit onderzoek onder lezers bleek namelijk dat steeds meer mensen om onduidelijke of zelfs onterechte redenen een hoge waarborgsom kregen opgelegd. Zelfs het loutere feit dat je in een buurt blijkt te wonen die om de één of andere reden is geoormerkt met een lage betalingsreputatie kan al betekenen dat je een waarborgsom moet betalen. Je eigen persoonlijke betalingsgeschiedenis doet daar dan niets op af.

Recht op inzage

Gelukkig hoef je als consument niet voetstoots aan te nemen dat de waarborgsom om de juiste redenen is opgelegd. Door gebruik te maken van het wettelijke recht op inzage kun je te weten komen op basis van welke gegevens de waarborgsom is bepaald. Indien die gegevens incorrect zijn, mag je van de energieleveranciers eisen dat ze gewijzigd of zelfs verwijderd worden. Je kunt de onterechte kredietscore ook melden bij het meldpunt van de Consumentenbond.

Sterk wisselende bedragen

Opvallend genoeg kan de hoogte van de waarborgsom sterk wisselen tussen de verschillende energieleveranciers. Volgens de algemene voorwaarden van de energiebedrijven mag de waarborgsom maximaal gelijk zijn aan het geschatte bedrag dat je zou betalen voor zes maanden energielevering. De kosten voor gas en elektriciteit worden dan soms afzonderlijk en soms samen berekend. In de praktijk blijkt echter dat de hoogte van de waarborgsom kan variëren van minder dan tweehonderd tot maximaal duizend euro. Mocht je dus redenen hebben om aan te nemen dat je een waarborgsom opgelegd zou kunnen worden, dan is slim vergelijken een aanrader.

Spoedaanvraag energie en waarborgsom

Er is ook een situatie waarin een waarborgsom heel gebruikelijk is: bij een spoedaanvraag voor energie. Dat is zo omdat er dan vaak een afsluiting dreigt, bijvoorbeeld omdat er al een hele tijd geen energie meer wordt geleverd of omdat er een significante betalingsachterstand is. Ook als je haast hebt is het verstandig om energieleveranciers te vergelijken. Sommige bedrijven nemen een spoedaanvraag met borg namelijk nog dezelfde dag in behandeling, andere bedrijven kennen überhaupt geen spoedaanvraag en laten je zo zes weken wachten. Dat kun je vanzelfsprekend beter voorkomen.