duurzame windenergie

Schotland gaat voor 100% duurzame energie

Het lijkt er op dat Schotland het eerste land gaat worden dat 100% groene energie uit duurzame bronnen haalt. Dit hebben zij gerealiseerd door middel van goede planning, investeringen in windenergie en slimme innovatieve oplossingen. De andere landen in Europa zijn nog lang niet zo ver en liggen dan ook flink achter op Schotland. Er zijn in Schotland sinds 2016 al geen kolencentrales meer. Bovendien is er van de energieleveranciers nog maar één met een gasinstallatie die elektriciteit levert aan bedrijven en huizen. De meeste Schotse elektriciteit wordt opgewekt door middel van windparken. In 2019 konden de windparken al elk huis in Schotland voorzien van duurzame energie. De laatste officiële cijfers hebben laten zien dat in 2018 76% van alle energie duurzaam was in Schotland.

Vernieuwende windparken

Een aantal jaar geleden heeft Schotland besloten dat 2020 het jaar is waarin zij voor honderd procent duurzame energie zouden zorgen. In de afgelopen jaren is er vanwege dit doel flink geïnvesteerd in offshore windenergie. Door de ligging van Schotland heeft het zeer veel geschikte locaties rond de kust. Bovendien zetten ze ook in op innovatieve windparken zoals een drijvend windmolenpark. De turbines worden niet vast geheid in de grond maar drijven op het water. Dit maakt het mogelijk om windmolens in installeren in diepere zee, waardoor er een groter windmolenpark gemaakt kan worden.

Nederland loopt achter de feiten aan

Samen met Zweden is Schotland een voorloper in Europa op het gebied van duurzame energie. In het akkoord van Parijs is opgenomen dat Europa in 2050 emissievrij is. Maar dit is voor Schotland en Zweden niet vroeg genoeg, zij willen al in 2045 emissievrij zijn. Europa is nog niet zo ver en en uit de nieuwste cijfers is zelfs gebleken dat Nederland het kleinste aandeel hernieuwbare energie heeft van de gehele EU. Ondanks dat Schotland deel is van het Verenigd Koninkrijk, staat het Verenigd Koninkrijk laag op de lijst. een andere doelstelling van de EU is om eind 2020 20 procent hernieuwbare energie te gebruiken. Dankzij voorlopers als Zweden en Finland lijkt het er voorlopig op dat dit gehaald gaat worden.

De volgende stap voor Schotland

Een van de grootste uitdagingen voor Schotland is de verduurzaming van de transportsector. Naast dat er elektrische auto’s moeten komen, is het ook belangrijk dat er ook iets gaat gebeuren met de luchtvaart. Schotland heeft tot nu toe gekozen voor een van de makkelijkste manier om te verduurzamen door de elektriciteitsvoorzieningen te verduurzamen. Nu dat aangepakt lijkt te zijn, is het belangrijk om transport en verwarming te gaan vergroenen. Dit zal een stuk lastiger zijn. Een goede stap om de verwarming te vergroenen is om in te zetten op warmtepompen. Deze maken gebruik van elektriciteit om te verwarmen. Door hier de opgewekte groene energie voor te gebruiken wordt ook het verwarmen op een duurzame manier gedaan.

Schotse innovaties

Naast de vele mogelijkheden voor het opwekken van energie door middel van windmolens is Schotland ook bezig met het echt duurzaam rijden met elektrische auto’s. Zo zijn ze bezig met laadpleinen die ook echt duurzaam. Deze pleinen worden uitgerust met zonnepanelen en opslag batterijen. Dit soort pleinen wekt zelf duurzame elektriciteit op en is ook nog eens in staat om dit tijdelijk op te slaan zodat er op elk moment stroom geleverd kan worden. Een leuk detail is dat er gebruikte accu’s van elektrische auto’s worden gebruikt voor de energie opslag.