Kolenmijnen en klimaat: de visie van Trump

Het nieuws over de opmerking van Trump dat hij niet gelooft in klimaatverandering deed wereldwijd veel stof opwaaien. Nu hij van plan is om een streep te zetten onder het Clean Power Plan (het klimaatbeleid van Obama), roept dit veel tegengeluid op. Maar kan hij dit daadwerkelijk bewerkstelligen?

Ambitieuze plannen met de kolenmijnen

Trump wil boven alles de werkgelegenheid in de VS een boost geven. Eén van zijn plannen op dat gebied is het opnieuw in werking stellen van de kolenmijnen. Daarnaast wil hij met het decreet dat hij getekend heeft, tegengaan dat het winnen van kolen ‘beprijst’ wordt door de overheid. Trumps idee daarachter is dat dit vele nieuwe banen zal opleveren, en dat het Amerika ‘energieonafhankelijk’ zal maken.

Het minder sterke punt van zijn plan is dat andere energiebronnen in de VS (zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en aardgas) tegenwoordig steeds goedkoper worden en aan populariteit winnen. Veel kolenmijnen zijn al gesloten vanwege het klimaatbeleid van Obama, maar zouden door de moderne, duurzame energiebronnen toch al minder rendabel zijn.

Waardering voor de plannen van Trump

e plannen van Trump kennen genoeg voorstanders. Veel mensen in de ‘kolenmijnstaten’ Pennysylvania en Ohio zien brood in zijn veranderingen. Trump heeft beloofd de werkgelegenheid in deze staten te doen toenemen en dat zorgt voor veel voorstanders. ‘Als ik win, laten we de mijnwerkers hun werk weer doen. Ze keren terug!’ beloofde hij.

Wie er kritiek hebben op de ideeën van Trump

Economen betwijfelen of het in werking zetten van de kolenmijnen veel meer werkgelegenheid oplevert. Maar ook mensen uit de steenkolen bedrijfstak hebben zo hun twijfels. Zoals Terry Headly uit de Amerikaanse raad voor steenkool aangeeft: ‘Veel van deze banen zullen niet terugkomen, zeker niet op korte termijn’. Onder meer mechanisering en gebruik maken van buitenlandse leveranciers zorgen dat er veel banen geschrapt zijn – en blijven. Kort gezegd worden zijn plannen bekritiseerd door:

  • Deskundigen op het gebied van steenkool
  • Milieugroeperingen
  • Economen

Milieu

Per hoofd van de bevolking stoot Amerika twee maal zoveel broeikasgassen uit als wij in Europa doen. Veel deskundigen vinden dan ook dat het milieu een grotere prioriteit zou moeten hebben in Trumps beleid. Het door Trump schrappen van het Clean Power Plan kan echter nog jaren duren en zal worden aangevochten door verschillende milieugroeperingen. Kort samengevat roept het plan van Trump de volgende vraagstukken en kritieken op:

  • Zal het stimuleren van de kolenmijnen daadwerkelijk banen opleveren?
  • Komen deze banen terug op een redelijke termijn?
  • Het in werking stellen van de kolenmijnen staat het ontwikkelen van duurzamere energie in de weg. Dit schaadt het milieu en is uiteindelijk nadelig voor de gehele wereld.
  • Moderne en duurzame energie zal meer banen opleveren (naar verwachting 650.000) dan de kolenmijnen (70.000).

Het ziet ernaar uit dat Amerika heel wat te stellen heeft met deze plannen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen!