Wanneer moet ik een waarborgsom betalen?

Een waarborgsom is een bepaald geldbedrag dat een energieleverancier kan vragen voordat zij beginnen met het leveren van gas en stroom. Doorgaans doen leveranciers dit wanneer zij vermoedens hebben dat er schulden zijn of dat er andere redenen zijn waardoor je niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. De hoogte van deze waarborgsom wordt bepaald door de energieleverancier en verschilt dan ook per leverancier.

In de volgende situaties kan het voorkomen dat je een waarborgsom moet betalen:

  • Slechte kredietscore door schulden of betalingsachterstanden;
  • Afsluiting bij een vorige energieleverancier;
  • Schulden van een naamgenoot;
  • Verhuizing naar een woning waarvan de vorige bewoner niet betaalde;
  • Verhuizen naar een wijk met veel wanbetalers.

Wanneer je voor je gevoel onterecht een waarborgsom moet betalen, dan kun je altijd bezwaar maken. Hiervoor kun je bellen of mailen naar de energieleverancier en vragen welke gegevens zij van jou hebben en wat de reden is dat je een waarborgsom moet betalen. Volgens de AVG (Algemene Vordening Gegevensbescherming) heb je recht van inzage in jouw persoonsgegevens. Wanneer deze gegevens niet kloppen, dan zal de situatie opnieuw bekeken worden. Dit kan door een kopie van het legitimatiebewijs, bewijs van huidig inkopen en de kopie van een recent bankafschrift te sturen.